Heb jij last van angsten en/of paniek gevoelens? Ik help je van deze gevoelens af.

Wat een veranderingen! Hoe moet ik mij hier tot verhouden?

Je leeft in een tijd waar niets tot weinig meer zeker is, in een gefragmenteerde samenleving waarbinnen je moet verhouden tot het wegvallen van waarde-kaders, waarin beweging, verandering  en daarmee ook verwarring is van rollen en identiteit, een gebrekkig gevoel van veiligheid, een overdaad aan stimuli en aan actualiteit, multimedia met gebrek aan privacy en onzekerheid over de toekomst door economische en ecologische crisissen en ga zo maar door.

Oeps, Veranderingen en veranderen blijft eng

Veranderen gaat niet vanzelf en gaat in principe tegen onze natuur in, en alles wat anders is roept niet alleen nieuwsgierigheid op maar vaak ook wantrouwen en weerstand. En als je weinig steun ondervind van je naasten en mensen om je heen en je kan deze steun nog niet in jezelf mobiliseren dan  leid dat niet zelden tot een gevoel van angst en paniek. Gelukkig is hier wat aan te doen.

Een andere kijk op ansten en paniekervaringen

In theorie van deze therapie zien we alle vormen van lijden als onderdeel van het grotere geheel en wisselwerking met de omgeving. Het ontwikkelen van angsten en paniek kan in dat licht bezien dan ook zeer zinvol zijn en vaak zelfs de best mogelijke creatieve afstemming en oplossing binnen de beangstigende situatie of omgeving. Echter wanneer angst en/of paniek overheersend en belemmerend wordt, of zich generaliseert, gaat er bijgevolg meer energie naar ‘overleven’ dan naar het ontwikkelen van groei, van ‘nieuw leven’. De angstervaringen benemen ons in meer of mindere mate de adem waarbij spontaniteit en de vrijheid in het contact met anderen verloren gaat.

Ik voel mij weer gesteund en niet meer zo alleen

De therapie is op gericht om weer steun in jezelf te vinden en ook de vaardigheden het lijden niet meer alleen te ondergaan. Dus hoe breng ik wat ik beleef in contact met voor mij belangrijke anderen. Hoe kan ik de angsten voor mij laten werken en niet tegen mij. Inzien dat de angsten het probleem niet zijn, eerder het feit dat je de angsten nog niet heb kunnen ervaren voor wat het is, namelijk een belangrijk signaal dat er iets spannends staat te gebeuren, zoals een verandering of iets of iemand wat nieuw voor je is. De therapie gaat er voor zorgen dat angst(ergens tegen zijn) opwinding word(ergens voor zijn) zodat je wel tot gezonde actie kan overgaan en in contact kan blijven met jezelf en daarmee ook met anderen.

Bel mij op het nummer 06 – 45 66 64 21, dan gaan we snel aan de slag

Veel gestelde vragen

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar, bespreken we jouw verwachtingen en vertel ik jou in hoeverre jouw verwachtingen overeenkomen met hetgeen ik te bieden heb, leg ik je uit wat de therapie inhoud beantwoord ik eventuele vragen van jou en dan gaan we waarschijnlijk in het eerste gesprek al van start met jouw hulpvraag.

Ik stel geen diagnoses zoals vermeld in de DSM V. Ik leg je in het eerste gesprek graag uit waarom ik een diagnose vaststellen niet helpend vind voor jou. Ook ben ik niet van de vragenlijsten. Ik kijk liever in het hier en nu wat er gebeurt, wat ik ervaar en tezamen met mijn kennis en nuchtere verstand zal ik je zo concreet als mogelijk mijn visie en kijk op jouw hulpvraag beschrijven. Als we het hier samen over eens zijn kunnen we direct aan de slag.

Aan het eind van het eerste gesprek of begin van het vervolggesprek moet dit resulteren in een behandelovereenkomst zoals in de wet WBGO – Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst – vastgelegd is. Deze behandelovereenkomst moet door ons beiden ondertekend worden.

Door in het hier en nu te werken en mijn persoonlijke en praktische benadering kan ik wel zeggen dat ik snel resultaat boek. Door mijn aanpak zul je al na de eerste twee gesprekken kunnen zeggen of en wat ik voor jou kan betekenen.

Het gemiddeld aantal gesprekken in mijn praktijk is 7. Dit is eenvoudig door mij te meten door het aantal gesprekken per jaar te delen door het aantal cliënten per jaar. Dit is een betrouwbaar gemiddelde na 8 jaren een praktijk te hebben.

Om een goede indruk te krijgen wat de therapie jou op kan leveren en wat je kan verwachten hieronder een uitgebreide review van Charlotte, een van mijn cliënten.

Charlotte,
Mijn ervaring met therapie was gebaseerd op vertellen over het verleden. Ik had het idee gebeurtenissen uit het verleden zelf wel goed te kunnen plaatsen en analyseren en had geen behoefte om hier professionele hulp bij te zoeken. Tijdens de gesprekken met Wim lag de nadruk op recente, alledaagse ervaringen in plaats van een chronologische analyse van wat geweest is. Op deze manier kwamen vanzelf flarden van vroeger voorbij, maar alleen als ze op dat moment relevant waren. Zo leerde ik niet alleen plaatsen wat er gebeurd was, maar zag ik ook directer hoe dat mijn dagelijkse leven beïnvloedde. Ik leerde te kijken zonder te oordelen en analyseren. Tijdens de gesprekken lag de nadruk niet op een diagnose zodat ik zelf verantwoordelijk werd in plaats van dat wat ik voel en ervaar mij aangedaan wordt of overkomen is. Dit gaf mij het vertrouwen dat ik zelf ook de kracht heb om een verandering in gang te zetten. Ik leefde erg vanuit mijn hoofd en zag mijn lijf als iets dat zich aan moest passen aan wat mijn hoofd verlangde.

De gesprekken en oefeningen met Wim, in combinatie met yoga en meditatie, hebben er voor gezorgd dat ik nu ook durf te vertrouwen op mijn gevoel en dat mijn lichaam juist een waardevolle graadmeter is in plaats van een lastig aanhangsel aan mijn hoofd. Ik wilde altijd alles aan mezelf veranderen. En had een beeld voor de buitenwereld gemaakt van mezelf zoals ik graag had willen zijn. Het kostte heel veel energie om dit beeld hoog te houden, tot het op een dag niet meer ging. Nu weet ik dat het best mogelijk is om te veranderen, maar dat het vooral belangrijk is eerst ‘bevriend’ te raken met de eigenschappen die ik minder leuk vind aan mezelf, die er eigenlijk niet mogen zijn. Ik merk dat zodra ik niet langer mezelf afkeur, verandering vanzelf plaatsvindt, soms zelfs zonder dat ik het doorheb. Toen dit eenmaal in gang gezet was realiseerde ik me pas dat het loslaten van het dwangmatig kneden van het gewenste zelfbeeld mij een basisgevoel van compassie heeft gegeven waar ik altijd naar terug kan keren. Een basis die los staat van werk, prestaties, overtuigingen en uiterlijk. Als extra kado begonnen vriendschappen zich te verdiepen, en kost de omgang met anderen niet langer energie. Ik hoef niet meer bezig te zijn met mijn antwoorden en verhalen, maar heb de rust gevonden om te kunnen luisteren.

Cliëntverhalen over mijn handelen als therapeut

Professioneel, eerlijk en oprecht

“Ik heb al diverse therapeuten bezocht en Wim is echt een goede therapeut “professioneel, eerlijk, oprecht en vertrouwd om mee te praten..”

Viola

Heel oprecht en prettig

“Je werkt met humor en zonder te oordelen of enorm door te vragen. Ik vond je altijd erg prettig, en nogmaals heel veel dank voor je hulp!”

Renee

Belangrijke meerwaarde

“Het is, denk ik, de combinatie van gelijkwaardigheid en de professionaliteit van Wim die ik ervaar als een belangrijke meerwaarde in de therapie.”

Fred

 

Jouw probleem direct aanpakken?
Laat mij je dan even terugbellen.

    Jouw probleem direct aanpakken?
    Laat mij je dan even terugbellen.      Op Zorgkaart Nederland geven 9 patiënten mij een gemiddelde waardering van een 9.1. Bekijk de waarderingen hier.

      06 – 45 66 64 21 wim@therapie-en-supervisie.nl Rivium 4e straat 7, 2909 LJ Capelle aan den IJssel