• Supervisie

  Jezelf beter leren kennen in relatie tot je beroep en je werkomgeving en effectiever en plezieriger werken..... dat brengt je verder!

  • Ben je een professional in een leidinggevende of solistische positie, zoals managers, artsen, therapeuten, hulpverleners et cetera.
  • Wil je je effectiever gedragen, en is het voor jou belangrijk om te leren van je ervaringen.H
  • Heb je toch moeite om te leren van je ervaringen.
  • Dan heb ik goed nieuws, want dit kun je leren. Hier!

  Wat is supervisie?
  Supervisie is het leren leren van uw ervaringen op uw werk. U zult door supervisie dus niet alleen leren van uw ervaringen in het hier en nu, maar u zult ook bewust worden van uw leerstijl en kennis maken maken met andere leerstijlen. De eerste prioriteit ligt dan ook niet bij het oplossen van u problemen, maar hoe u deze nu en in de toekomst zelf kunt oplossen. 

  Wat is het doel?
  Supervisie heeft tot doel om het voelen, denken en handelen van de professional te integreren. Door deze integratie zal de professional zijn eigen interne supervisor ontwikkelen en zich op eigen kracht zelf verder kunnen ontwikkelen. Een supervisor brengt deze integratie tot stand door de professional te laten reflecteren op zijn eigen (werk)ervaringen, om zo tot nieuwe inzichten/theorieën te komen. Dit zorgt er voor dat zij zich gewaar worden van andere alternatieven, waarna er bewust een keuze gemaakt kan worden.

  Voor wie is supervisie geschikt? 
  Supervisie is bij uitstek geschikt voor professionals die in het contact met anderen zicht moeten hebben op welke situaties hen problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn. U kan hierbij denken aan:

  • hulpverleners/therapeuten
  • leidinggevenden
  • adviseurs
  • leraren
  • politiemensen
  • artsen

  Onderscheid
  Supervisie is persoonlijk en praktisch. Het heeft soms raakvlakken met coaching en bijvoorbeeld therapie maar is dat niet. Als in een situatie blijkt dat er problemen naar voren komen die meer aandacht verdienen dan binnen de supervisie gegeven kan worden, dan zal de supervisor dat met u bespreken. Bij supervisie blijft het functioneren op het werk centraal staan.