• Klacht over

  • Bent u niet tevreden over uw behandeling.? Bespreekt u dit dan het liefst met mij. U mag van mij een luisterend oor verwachten en de inzet om te komen tot een bevredigend resultaat. Bent u daarna nog niet tevreden of vindt u het vervelend om met mij over uw klacht in gesprek te gaan? In dat geval ben ik gebonden aan de klachtenprocedure van mijn beroepsvereniging de NVAGT(Nederlands, Vlaamse Associatie van Gestalttherapeuten en Gestalttheorie) en lid van de SCAG. U kunt hiervoor contact opnemen bij het secretariaat van de NVAGT. De contactgegevens zijn te vinden op hun website¬†www.nvagt-gestalt.eu. Daarnaast heeft u nog de mogelijkheid uw klacht over onze organisatie voor te leggen aan de burgerlijk rechter.