• Supervisie in een groep

  Hoe gaat supervisie in een groep in zijn werk?
  Supervisie in een groep betreft in dit geval een groep die het gehele jaar doorloopt en waar professionals kunnen instromen en in overleg met de andere deelnemers en supervisor weer kunnen uitstromen. De bijeenkomsten zullen vanaf het eerste moment in het teken staan van reflecteren-in-actie, en als het zover is afscheid nemen van de groep. Supervisie in een groep wordt dan ook vooraf gegaan door een kort kennismakingtraject van 3 á 4 individuele gesprekken, zodat u zonder problemen direct kunt meedoen. 
De inhoud en uw doel zal vergelijkbaar zijn met índividuele supervisie, maar een extra component is de interactie van de groepsleden onderling. Daarnaast zijn er in een groep meer ervaringsgerichte oefeningen te doen die veel waardevolle informatie opleveren en u kunnen helpen uw doel te verwezenlijken.

  Huiswerk
  U wordt na elke bijeenkomst gevraagd een reflectieverslag te schrijven. Dit doet u voornamelijk voor uzelf, maar ook voor de groep en mijzelf is het een goed instrument om uw vorderingen te monitoren. Het is een waardevol hulpmiddel gebleken. In dit verslag laat u naar voren komen in hoeverre u aan uw doelstellingen heeft kunnen werken, wat uw intenties voor de komende bijeenkomst zijn om uw doel te bereiken, en niet minder belangrijk wat uw ervaringen met de groepsleden en de supervisor zijn.

  Literatuur
  Ik zal u bij uw zoekproces begeleiden en ook zal ik u voorzien van inspirerende achtergrondliteratuur.