• Supervisie individueel

  Hoe gaat individuele supervisie in zijn werk?
  Als u uw functioneren op uw werk wilt verbeteren, dan kunnen individuele supervisiegesprekken een hulpmiddel zijn. Supervisie bestaat uit 15 gesprekken van een uur. De eerste gesprekken zullen in het teken staan van het elkaar leren kennen, uw leerstijl achterhalen, de context op uw werk te bespreken. Naar aanleiding van de eerste gesprekken zullen we samen uw belangrijkste doelstellingen bepalen en niet minder belangrijk, er zal een klikevaluatie zijn. Als de klik er is dan in de volgende gesprekken de ervaringen op uw werk en reflecteren-in-actie centraal staan in al zijn facetten. Uiteindelijk heeft supervisie als doel uw interne supervisor te ontwikkelen, waardoor u mij niet meer nodig heeft. Ook daar zullen een aantal gesprekken aan gewijd zijn. Tenslotte, maar niet minder belangrijk, staat het afscheid centraal. 

  Component 1 Ervaring
  Belangrijk in supervisie is om u nieuwe ervaringen op te laten doen. Door dingen te ondernemen die u normaal niet doet of die u normaal niet op die manier doet, kunt u op een verrassende manier nieuwe kennis over uzelf verwerven. Het doen staat hier dus voorop- daarna volgt het voelen, daarna het denken. Het kan hier gaan om praktische of persoonlijke zaken.

  Component 2 Context
  Als u dingen wilt veranderen in uw werk, dan kunt u dat niet alleen. Uw omgeving zal veranderingen ook moeten accepteren en waar mogelijk stimuleren, anders werkt het niet. Communiceren met uw omgeving staat daarom als tweede belangrijke component op de agenda.

  Component 2 Proces
  Bij het doorlopen van de eerste twee componenten komen er ongetwijfeld enkele zaken naar boven die u tegenhouden, die u angstig maken, die u irreteren et cetera. Om persoonlijke vrijheid te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat u deze patronen zelf herkent en onder ogen ziet. Dit is soms confronterend. Samen bespreken en analyseren we de belemmeringen en zoeken hoe u deze belemmeringen kunt oplossen. In principe doorlopen we dan opnieuw de cyclus vanaf component 1.

  Huiswerk
  U wordt naar elk gesprek gevraagd een reflectieverslag te schrijven. Dit doet u voornamelijk voor uzelf, maar ook voor mij is het een goed instrument om uw vorderingen te monitoren. Het is een waardevol hulpmiddel gebleken. In dit verslag laat u naar voren komen in hoeverre u aan uw doelstellingen heeft kunnen werken, wat uw intenties voor het komend gesprek zijn, en niet minder belangrijk wat uw ervaringen met mij zijn.

  Literatuur
  Ik zal u bij uw zoekproces begeleiden en ook zal ik u voorzien van inspirerende achtergrondliteratuur.

 • Betrouwbaar en persoonlijk

  Het verstrekken van de beste, persoonlijke hulp sinds jaren

  Over onze praktijk